ISTATYMAI
 
 
SVEIKATOS:  
Dėl Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos patvirtinimo
    SOCIALINIAI:
Valstybinio socialinio draudimo įstatymas
Transporto lengvatų įstatymas
Dėl išmokų neįgaliesiems mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimo Nr. 346 "Dėl Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo
Dėl Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo
Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija)
Dėl Transporto išlaidų kompensacijos ir specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, tvarkos aprašo patvirtinimo
Transporto lengvatų įstatymo 5 ir 7 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMAS
Transporto lengvatų įstatymas
Invalidų socialinės integracijos įstatymo pakeitimo ĮSTATYMAS
LR VALSTYBINIO SOCIALINIO APRŪPINIMO SISTEMOS PAGRINDŲ ĮSTATYMAS
LR LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS
LR VALSTYBINIŲ ŠALPOS IŠMOKŲ ĮSTATYMAS
LR PENSIJŲ SISTEMOS REFORMOS ĮSTATYMAS
LR NEIGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMAS
LR PAPILDOMŲ UŽIMTUMO GARANTIJŲ INVALIDAMS LAIKINASIS ĮSTATYMAS
LR VALSTYBINIŲ PAŠALPŲ ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS VAIKUS, ĮSTATYMAS
LR ĮSTATYMAS "DĖL PARAMOS MIRTIES ATVEJU"
LR IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMAS 
LR SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYMAS
  KITI:
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas
 

 

APIE MUS
Spauda ir straipsniai
Afiša
Įstatymai
Lauriukas
Pramogos
Pasimatymas
Tėvelių plepėsiai
Bendravimas
Mūsų forumas
Nuotraukėlės
Vaikų klubas
Nuorodos
Ligos
Kontaktai
GYDOMASIS MASAžAS ŠIAULIUOSE
FORUMAS
MANO VAIKAS SU NEGALIA
MUZIKOS GRUPĖ SPALVOS